Przeżywszy 70 lat zmarła śp. Jadwiga Lieske z Mechowa.

2