Przeżywszy 70 lat zmarła śp. Jadwiga Wołodko.

22

Facebook
Twitter
Email
Print