Przeżywszy 70 lat zmarła śp. Zdzisława Naróg.

22

Facebook
Twitter
Email
Print