Przeżywszy 71 lat zmarł śp. Jerzy Hanaczewski.

27