Przeżywszy 71 lat zmarł śp. Leon Derc ze Swarzewa.

28

Facebook
Twitter
Email
Print