Przeżywszy 72 lat zmarł śp. Jan Antoniuk z Gdyni / Kanada /

6