Przeżywszy 72 lat zmarł śp. Wojciech Stuczyński.

12

Facebook
Twitter
Email
Print