Przeżywszy 72 lat zmarł śp. Wojciech Stuczyński.

12