Przeżywszy 73 lat zmarła śp. Krystyna Biesiadecka z Połchowa.

2