Przeżywszy 73 lat zmarła śp. Urszula Raulin.

21

Facebook
Twitter
Email
Print