Przeżywszy 73 lata zmarł śp. Bolesław Brzostowski.

8

Facebook
Twitter
Email
Print