Przeżywszy 73 lata zmarł śp. Gabriel Kustosz.

06-01

Facebook
Twitter
Email
Print