Przeżywszy 73 lata zmarła śp. Henryka Nastały.

30