Przeżywszy 73 lata zmarła śp. Irena Marszałek z Władysławowa.

41