Przeżywszy 74 lat zmarł śp. Stefan Lessnau z Radoszewa.

1