Przeżywszy 74 lata zmarł śp. Kazimierz Perszon.

20-01