Przeżywszy 75 lata zmarła śp. Krystyna Bemke.

21

Facebook
Twitter
Email
Print