Przeżywszy 76 lat zmarł śp. Włodzimierz Zgliczyński.

20

Facebook
Twitter
Email
Print