Przeżywszy 76 lat zmarł śp. Włodzimierz Zgliczyński.

20