Przeżywszy 77 lat zmarł śp. Ryszard Kramp ze Smolna.

4