Przeżywszy 78 lat zmarła śp. Hildegarda Janicka.

32