Przeżywszy 78 lat zmarła śp. Urszula Ciesielska.

36