Przeżywszy 79 lat zmarł śp. Tadeusz Wajde z Bojana ( wcześniej Chodzież )

34