Przeżywszy 79 lat zmarła śp. Krystyna Glinkowska.

17 18

Facebook
Twitter
Email
Print