Przeżywszy 79 lat zmarła śp. Krystyna Glinkowska.

17 18