Przeżywszy 80 lat zmarł śp. Kazimierz Dawidowski.

4