Przeżywszy 80 lat zmarła śp. Bernadeta Błaszczyk.

33