Przeżywszy 80 lat zmarła śp. Urszula Grunwald z Gdyni.

43