Przeżywszy 80 lata zmarła śp. Łucja Kortas.

22

Facebook
Twitter
Email
Print