Przeżywszy 81 lat zmarł śp. Andrzej Napierała.

20