Przeżywszy 81 lat zmarł śp. Stefan Kwiatkowski.

32