Przeżywszy 81 lat zmarła śp. Halina Filipiak.

15

Facebook
Twitter
Email
Print