Przeżywszy 81 lat zmarła śp. Kunegunda Kołodzik.

47 48 49