Przeżywszy 82 lata zmarł śp. Ignacy Czajkowski.

37