Przeżywszy 82 lata zmarł śp. Tadeusz Piotrkowski.

22

Facebook
Twitter
Email
Print