Przeżywszy 82 lata zmarła śp. Aleksandra Lorkowska z d. Wreze.

21