Przeżywszy 83 lata zmarła śp. Halina Laskowska.

44