Przeżywszy 84 lata zmarł śp. Henryk Kolasiński.

6