Przeżywszy 84 lata zmarł śp. Kazimierz Niedbała.

3