Przeżywszy 85 lat zmarł śp. Ignacy Hintzke z Lublewa Lęborskiego.

9