Przeżywszy 86 lat zmarł śp. Grzegorz Hildebrandt z Mrzezina.

12