Przeżywszy 86 lat zmarł śp. Henryk Skarżyński z Karwi.

33

Facebook
Twitter
Email
Print