Przeżywszy 86 lat zmarł śp. Henryk Skarżyński z Karwi.

33