Przeżywszy 86 lat zmarł śp. Jerzy Filipczak z Gdynia.

7