Przeżywszy 86 lat zmarł śp. Zygmunt Kucharski.

26