Przeżywszy 86 lat zmarł śp. Zygmunt Kucharski.

26

Facebook
Twitter
Email
Print