Przeżywszy 73 lat zmarła śp. Janina Damaske, z Gdyni.

3