Przeżywszy 86 lat zmarła śp. Jadwiga Janka.

12

Facebook
Twitter
Email
Print