Przeżywszy 86 lat zmarła śp. Stefania Wittbrodt.

24