Przeżywszy 87 lat zmarła śp. Teresa Hryszko z Mrzezina.

14