Przeżywszy 87 lat zmarła śp. Teresa Więckowicz.

28