Przeżywszy 88 lat zmarł śp. Bronisław Zaremba.

14

Facebook
Twitter
Email
Print