Przeżywszy 88 lat zmarł śp. Bronisław Zaremba.

14