Przeżywszy 88 lat zmarł śp. ks. Lech Stasiewski.

2