Przeżywszy 88 lat zmarła śp. Helga Dzierżyńska.

28