Przeżywszy 88 lat zmarła śp. Małgorzata Ladach.

5